December 2013
 
 
NR. 68 / 2013 
 
Dato & 
Alarm tidspunkt
Melding Antal 
Brandfolk
Type udrykning
Dato:  05/12
Klokken: 13:59
 
Bilbrand
Motorvej E45 v/ rasteplads Ousen Syd
Med 6
Mødt 2
 
Normal
Reduceret X
Kørsel 1
 
Situation ved ankomst:  Bil brændte
Hvad udført                 : Efterslukket med 1 HT-rør
 
NR. 69 / 2013 
 
Dato & 
Alarm tidspunkt
Melding Antal 
Brandfolk
Type udrykning
Dato:  05/12
Klokken: 23:20
 
Træfældning
Rundt omkring i kommunen
Med 6
Mødt
 
Normal
Reduceret X
Kørsel 2
 
Situation ved ankomst:  Vi fik til opgave at rydde kørebaner for væltede træer efter Bodil, rundt om i kommunen
Hvad udført                 : Væltede træer blev fjernet fra kørebanerne, og vejene gjort farbare
 
NR. 70 / 2013   Se billeder her 
 
Dato & 
Alarm tidspunkt
Melding Antal 
Brandfolk
Type udrykning
Dato:  08/12
Klokken: 02:42
 
Gårdbrand
Svangenvej  (Riskærvej)
Med 9
Mødt
 
Normal X
Reduceret
Kørsel 1
 
Situation ved ankomst: Det brændte kraftigt op ad container.  Førsteindsats var at køle på en container indeholdende palletanke med dieselolie.
Hvad udført                 : 2 RD-hold indsat til slukning af staklade indeholdende flis / savsmuld med minkfedt / minebigballer med rapshalm. Området afspærret p.g.a. asbest
 
NR. 71 / 2013   Se billeder her 
 
Dato & 
Alarm tidspunkt
Melding Antal 
Brandfolk
Type udrykning
Dato:  11/12
Klokken: 03:15
 
Ild i villa / rækkehus
Svalevej
Med 12
Mødt 2
 
Normal X
Reduceret
Kørsel 1
 
Situation ved ankomst:  Villa overtændt, asbestplader sprang lystigt.
Hvad udført                 : 3 RD-hold indsat til udvendig slukning. Tankvogn og stige tilkaldt fra Frederikshavn. Området afspærret p.g.a. asbest.
NR. 72 / 2013 
 
Dato & 
Alarm tidspunkt
Melding Antal 
Brandfolk
Type udrykning
Dato:  19/12
Klokken: 09:23
 
ABA-alarm
Sæbygårdvej
Med 6
Mødt
 
Normal
Reduceret X
Kørsel 1
 
Situation ved ankomst:  ABA udløst p.g.a. madlavning.
Hvad udført                 : ISL nulstillede ABA, og vi kørte hjem igen
 
NR. 73 / 2013 
 
Dato & 
Alarm tidspunkt
Melding Antal 
Brandfolk
Type udrykning
Dato:  21/12
Klokken: 19:35
 
ABA-alarm
Søndergade
Med 5
Mødt
 
Normal
Reduceret X
Kørsel 1
 
Situation ved ankomst:  ABA udløst p.g.sa. rygningi egen lejlighed
Hvad udført                 : ABA nulstillet og sat i drift
 
NR. 74 / 2013   Se billeder her 
 
Dato & 
Alarm tidspunkt
Melding Antal 
Brandfolk
Type udrykning
Dato:  23/12
Klokken: 17:36
 
Ild i villa / rækkehus
Otto Banners Vej
Med 11
Mødt 2
 
Normal X
Reduceret
Kørsel 1
 
Situation ved ankomst:  Kraftig røg fra ild i skur. Naboer havde påbegyndt udvendig slukning
Hvad udført                 : Indsat 1 RD-hold til slukning af skur. Sendt 2 personer til kontrol for røgforgiftning.
 
NR. 75 / 2013 
 
Dato & 
Alarm tidspunkt
Melding Antal 
Brandfolk
Type udrykning
Dato:  24/12
Klokken: 10:32
 
Ild i skorsten
Strandgade
Med 6
Mødt
 
Normal
Reduceret X
Kørsel 1
 
Situation ved ankomst:  Intet at bemærke
Hvad udført                 : Vi kørte hjem igen for at forberede os på juleaften
 
 

 

 

Forrige måned   Månedsoversigt   Næste måned