Sæby brandvæsens historie

Af brandmand Jan Nielsen.

Loven om brandvæsen 21 marts 1873, foreskrev at købstædernes brandsluknings- materiel skulle være i forskriftsmæssig stand. Hjørring Amt godkendte vedtægterne for Sæby brandvæsen i december samme år.  I 1883 opførtes et sprøjtehus vest for Sæby ( ca. hvor Baptistkirken i Vestergade ligger i dag). I 1885 vedtog byrådet at spendere op til 1500 kr. til indkøb af en ny sprøjte og 5 vandvogne. Allerede i 1897 var det galt med brandmateriel igen. Den 1. Marts 1897 fik brandinspektøren tilladelse til at indkøbe 10 brandspande af blik, og 2 alarmhorn til brug for vægterne.
I 1913 flyttede brandvæsenet fra sprøjtehuset i Vestergade, og ned på Hans Gramsvej i det tidligere acetylengasværk.
I 1943  da brandstationen lå på Hans Gramsvej, fik Sæby brandvæsen sin første motorsprøjte til en pris af 20 000 kr.. Sprøjten var monteret på en ældre Ford lastbil. Køretøjet var monteret med en 10 m. lang stålstige, og havde en vandtank på 300 l. vand. Foruden plads til chauffør og medhjælper, var der plads til 6 brandsvende.
Da der ikke var plads til sprøjten på brandstationen, måtte man leje en garage ude i byen. Hvordan det var med udrykningstider dengang, melder historien ikke noget om.
I september 1947, blev der demonstreret en ny motorsprøjte for byråd og brandkommision. Motoren var på 90 hk., og pumpen var i stand til at levere 1500 l. vand  i minuttet til 6 strålerør. Brandmandskabet udgjorde 10 mand, og distriktsbrandinspektøren som overværede demonstrationen var tilfreds med demonstrationen.

I 1956 indledtes et samarbejde med ”Zonen”, som allerede i 1950 var flyttet ind i ”Møllegården”’s nordlige fløj. Der havde man udkørsel til den gamle hovedvej 10, som er den nuværende Frederikshavnsvej.
I den forbindelse flyttede det kommunale brandmateriel fra Hans Gramsvej til Frederikshavnsvej. Flytningen betød både bedre mandskabsbetjening, og hurtigere udrykning.
I 1959 vedtog byrådet at indkøbe en ny brandsprøjte med firehjulstræk og påhængssprøjte. Dette køretøj, som kostede 60.000 kr.,  kunne levere 1900 l. vand i minuttet.

I 1962 blev der indledt forhandlinger om en fusion mellem ”Zonen” og Falck. Dette betød at Falck kom til Sæby i 1963. De første 5 år efter fusionen, skulle det hedde  ”Falck – Zonen”, men i 1968 forsvandt navnet ”Zonen”.
Dette betød dog ikke at Falck overtog brandvæsenet, som forblev kommunal brandvæsen frem til kommunesammenlægningen i 1970. Og så fra 1 april 1970, overtog Falck så det brandvæsen vi kender i dag.

På Frederikshavnsvej var der efterhånden også lidt med plads til alle de køretøjer der var, og det betød at man var nød til at leje en garage ude i byen til tankvognen. Den havde i en periode til huse på det daværende Ålborgvej, hvor Sæby Autoværksted nu ligger. Så når sirenen lød, så blev der sendt mandskab af sted til Ålborgvej efter tankvognen.

Den trange plads gjorde at Falck i 1976 besluttede at bygge en helt ny Falckstation. Placeringen af denne blev som vi kender ved omfartsvejen, som på dette tidspunkt var blevet ledt uden om Sæby. Dette betød at man igen fik næsten direkte adgang til hovedvejen, og i september 1977 flyttede Falck til sin nuværende station.
 

Der har gennem tiderne været flere store brande i Sæby brandvæsens historie.

I første del af det 19. Århundrede, var de fleste huse i Sæby belagt med stråtag. Dette udgjorde selvfølgelig en stor brandfare. Så i 1832 kom der et påbud fra regeringen, om at inden for 10 år, skulle alle stråtægte huse i købstæderne, belægges med hårdt tag.
Det var selvfølgelig en uoverkommelig opgave, men det fandt man da råd for. I de første år efter 1832, var der bemærkelsesværdig mange brande i Sæby. Ejendommeligt var det dog, at hele byen vidste hvilke huse der i nattens løb ville gå op i luer. Men der blev aldrig nogen sinde rejst tiltale eller sigtet nogen for brandstiftelse. Alene d. 19 maj 1833 nedbrændte 5 ud af 19 huse i Vestergade.

Natten til d. 23 januar 1868 nedbrændte gården ”Hjelmkær” syd for Sæby. I protokollen for branden står der: ” Ved sprøjtens ankomst til stedet var alle bygninger faldne, og efter at sprøjten havde været brugt i kort tid, så man sig nødsaget til at ophøre med videre slukningsforsøg, da frosten var af den beskaffenhed, at vandet frøs til is med det samme”.

Den 28 juni 1926 nedbrændte det kun 5 år gamle hotel ”Sæby Søbad” under en voldsom brand, og efter en genopbygning i 1939, brændte det atter i 1947

Fra 1926 og frem til 1958 blev  ”Sæbygård” udsat for ildløs af større og mindre omfang, ikke mindre end 8 gange.

Den 12 december 1976 blev Sæby brandvæsen kaldt til assistance til brand på Agersted kro. Denne fik det tragiske forløb, at der indebrændte to små børn. I den periode midt i halvfjerdserne, brændte også Aså kro og Dronninglund hotel.

Heller ikke den dag man flyttede til den nye station i 1977, blev man skånet. Kl. 09.15 blev brandvæsenet kaldt til brand i et køkken i Algade 13. Men man nåede dog at blive færdige til festlighederne omkring udflytningen.

Torsdag d. 28 maj 1994, brændte Østervrå kirke. Det var en pyroman, der havde kærestesorger, der havde sat ild på kirken.

August måned 1995, vil blive husket som en af de travleste måneder i mange år. Det blev travle 14 dage, hvor folk tog fri til middag, for så at slukke markbrande til langt ud på aftenen.

Mandag d. 15 april 1996, kom så den dyreste brand indtil videre i Sæby brandvæsens historie. Det var Sæby Fiskeindustri der brændte. Skaden løb op i 200 – 250 mil. Kr..

Op igennem 1990’erne kom Sæby på danmarkskortet. Vi var nogen af dem der havde flest dødsbrande i forhold til indbyggere. Den rekord skulle vi gerne af med igen.
 
Den 1. februar 2002, blev der så føjet endnu et historisk øjeblik til Sæby Brandvæsen. Denne dag blev den første kvindelige brandmand ansat ved Sæby Brandvæsen

Lørdag den 7 december 2002, blev så dagen hvor Falck Sæby flyttede igen. Stationen på Sofus Falcks Vej var efterhånden blevet for stor og utidsvarende. Den stod over for en større renovering. Derfor valgte Falck at købe en del af det gamle ”Stiholt” lidt uden for Sæby. Og der er vi så flyttet ind pr. 7 december 2002.

Ved kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007, blev Falck Sæby brandvæsen en del af beredskabet i Ny Frederikshavn Kommune. Men det er ind til videre besluttet, at Falck stadig varetager brandslukningen i Sæby og Østervrå. Der vil dog uden tvivl blive et mere formaliseret samarbejde med Frederikshavn Brandvæsen, således at de vil køre til indsatser i noget af vores gamle slukningsområde, og vi vil køre til indsatser i deres område.

Søndag d. 21. september 2008, blev en sørgmodig dag for Sæby Brandvæsen. Denne dag mistede vi vores Lifttender. Det var meningen at den skulle væk fra årsskiftet 2008 / 2009, men da Hobro´s Lifttender var kørt galt, skulle vores ned til dem som afløsning, indtil de får en ny. Vores "gamle" Lifttender skal så videre til Ringkøbing. Som afløsning for vores Lifttender, er det blevet besluttet, at Frederikshavn Brandvæsen skal levere assistance med deres Stigevogn, til de opgaver hvor vores Lifttender før kørte med.

Fredag d. 17. april 2009 blev dagen hvor vi hentede vores længe ventede nye A-sprøjte. Køretøjet er en MAN ---- med 5.000 l. vand. Så venter vi kun på at den kommer i drift.

Torsdag d. 30. april. 2009, tog vi vores nye A-sprøjte i brug. Billeder vil komme på hjemmesiden senere. (UHA, hvor det kniber med fotografen, og webmaster)

Pr. 1.juli 2010, er det blevet besluttet at vi skal køre til assistance ved færdselsuheld med fastklemte. Vi skal levere mandskab og være modholdskøretøj i forbindelse med kæderedning

Mandag d. 23. august 2010, blev dagen hvor vi fik hentet vores nye kabinetankvogn, og vi fik den sat i drift lørdag d. 4. september 2010. Den afløser vores gamle tankvogn fra 2001. Men da vi skal køre som assistance til Østervrå (som desværre har mistet deres tankvogn), så skulle vi have en kabinetankvogn.

Kort før julen  2011 blev der indgået en ny brandkontrakt med Frederikshavn Kommune. Den er gældende de næste 2 år.

Året 2011 blev et næsten historisk dårligt år, set med brandmandsøjne. Vi havde i 2011 KUN 66 udrykninger, og det er rigtig mange år siden det er sket. Dog skal vi også glæde os over det lille antal brande, da det jo som regel er en eller anden det går ud over, når vi bliver kaldt ud til brand eller andet. Så set gennem de briller, kan vi kun være tilfredse.

I 2012 havde vi 73 udrykninger. Det var lidt flere end i 2011. Dog havde vi i 2012 en af de udrykninger vi gerne ville være foruden, nemlig en bygningsbrand med desværre dødelig udgang. Heldigvis, og godt det samme, er det efterhånden sjældent vi er udsat for disse brande. Vi har kørt til en del ABA alarmer, og det er jo ikke tilfredsstillende, hverken for os, eller vores omgivelser, der jo altid bliver påvirket når der kommer et udrykningskøretøj susende. Så dem skulle vi gerne have bragt noget ned i 2013.

Året 2013 gav et par enkelte udrykninger flere end i 2012. Året 2013 gav ikke de helt store udfordringer rent indsatsmæssigt, men vi sluttede året af med først en gårdbrand, og et par dage efter en husbrand, som desværre ødelagde huset fuldstændigt kun et par uger før jul.

I 2014 havde vi kun 57 udrykninger. Det er rigtig mange år siden der har været så lidt at lave på et helt år. Det skal vi selvfølgelig kun være glade for. Året 2015 bliver et spændende år. Det er året der skal føre os frem til de ændringer som strukturreformen har påbudt beredskabet at rette ind efter fremover. Hvad det kommer til at betyde for os, er endnu for tidligt at gætte på. Men spændende det bliver det.

I 2015 havde vi 62 udrykninger. Der er heldigvis en faldende tendens i hele landet, med færre brandudrykninger. Desværre har vi stadig alt for mange udrykninger til ABA anlæg. Dog viste en af årets sidste udrykninger sin værdi af et ABA anlæg, således at en større brand blev taget i opløbet. Vi ser frem til 2016, og de forandringer der måtte komme p.g.a. struktur reformen, og de besparelser der er lagt op til der skal ske. Men vi håber at der ikke kommer til at ske de helt store forandringer i vores lokale beredskab.

Året 2016, gav lidt flere udrykninger end i 2015, nemlig 73 udrykninger. Desværre er der stadig alt alt for mange udrykninger til ABA alarmer. I 2016 var der således 32 udrykninger til ABA alarmer. 2016 var også året hvor vi måtte sige farvel til et par gode kollegaer med mange års erfaringer. Dette har så gjort at vi har kunnet sige goddag til nogle nye kollegaer. Med hensyn til sammenlægningen af de Nordjyske beredskaber, så har vi ikke mærket det helt store til det endnu. Og først til sommer 2017, hvor den nye risikodimensionering bliver færdig, kan vi se om / eller det kommer til at berøre os. Det er også meningen at den nye fælles vagtcentral skal stå færdig til ibrugtagning i 2017.

Kilder: Sæby Købstads historie fra 1970
 Bogen om Falck & Zonen – Politikens forlag.
 Blade af Sæbys historie – Ejnar Jakobsen
 Fortids Folkeliv i Sæby – Anton Jakobsen
 Sæbyegnen – Sæby Museum 1994
 Udklip fra diverse aviser