Hvem er Sæby Brandvæsen
 
S.B.logo
 
Sæby Brandvæsen er navnet på en klub, dannet af deltidsansatte brandfolk i 1992.
Fælles for medlemmerne i klubben er at alle er deltidsansatte brandmænd, ansat
af Falck i Sæby.

Sæby Brandvæsen består i dag af 13 brandmænd hvoraf 1 er kvinde ( fordelt på 3 grupper ), og 3 holdledere,
som alle bor  i Sæby.
Når brandfolkene tilkaldes, skelnes der mellem 2 typer udrykninger. Den reducerede, hvor
der som minimum skal køre 3 mand og 1 holdleder, og den almindelige hvor der skal køre mindst 7 mand og 1 holdleder.

 En reduceret udrykning kan f.eks være: Skorstensbrand, Bilbrand i det fri, andre mindre brande og mindre forureninger med et kendt stof. Der afsendes A-sprøjte.

Ved normal udrykning er minimums bemandingen 7 mand og holdleder. En normal udrykning
kaldes til alle typer af større brande, samt større forureninger. Der afsendes A-sprøjte og kabinetankvogn

 Der ud over kører vi også med til frigørelse ved færdselsuheld i den gamle Sæby kommune.

Vi kører også assistance til Østervrå ved melding om normal udrykning. Der afsendes kabinetankvogn og 4 mand.

For alle udrykninger gælder de samme regler for udrykningstiden. Når der indløber en
melding om brand til Politiets alarmcentral (1-1-2) må der maksimalt gå 5 minutter fra alarmen
til alle køretøjerne skal have forladt garagen, det vil sige at brandmanden har ca. 4min. og 30sec.
til at forlade sit arbejde eller komme ud af sengen om natten og til man skal sidde iført fuld
indsatsdragt i en af brandbilerne.
Da alle brandmændene bor i Sæby er det ikke noget problem for os, og det er da også lige  blevet
offentliggjort at Sæby Brandvæsen er Jyllands hurtigste, med en gennemsnitlig udrykningstid på
kun 3 min. og 28sec. en ting som vi alle er en lille smule stolte af.
 

Efter vi flyttede ud på Ålborg vej, er vores udrykningstid desværre steget en lille smule,
således at vi nu bruger knap 5 minutter inden vi forlader stationen.

Man hører tit folk sig " Vi ventede en time på brandvæsenet". Det er også forståeligt, for tiden føles
meget lang når man står og venter, men fakta er at vi i bymæssig bebyggelse er fremme på under
10min.og i landområder på under 15 min. det er endda hurtigere end loven foreskriver.
Så vær tålmodig vi ER på vej.

Da vi alle har den nødvendige uddannelse og erfaring, som både røgdykker og pumpepasser står vi
aldrig i den situation at vi skal vente på een bestemt mand for at kunne komme af sted, bilerne
bemandes i den rækkefølge brandfolkene ankommer til stationen.