Månedsrapporter
År 2000
 
MÅNED 
år 2000
Antal 
Udrykninger
Januar 9
Februar 2
Marts 6
April 8
Maj 3
Juni 10
Juli 5
August 9
September 14
Oktober 5
November 1
December 7
 
Klik for at komme tilbage