MÅNEDSRAPPORTER
Her kan du måned for måned se
Sæby Brandvæsen's udrykninger.
 
                                        År 2016 (73 udrykninger)

                                År 2017 (Opdateres løbende)