GODE RÅD OM RØGALARMER!
 
Er en røgalarm nu også nødvendig ?
 
JA, en røgalarm ER nødvendig faktisk er den så nødvendig at det burde
være lovpligtigt at have mindst en monteret i alle beboelser. De fleste mennesker
ved at ild er farligt, men det er nok de færreste der ved at i langt de fleste tilfælde
med indebrændte, er personen død af røgforgiftning, og kunne have været reddet
hvis der havde været monteret en røgalarm. Det er som brandmand en yderst trist
opgave at hente en indebrændt person ud af et hus, især når man bagefter tænker
på at en røgalarm til ca.50,- kunne have reddet endnu et menneskeliv.

 
røgalarm 
Foto:Beredskabscenter Aalborg.
En røgalarm koster idag ca. 50 kroner og kan 
købes næsten overalt. Der findes flere slags 
men det anbefales at købe en model der kan 
serieforbindes, dvs man kobler to eller flere 
alarmer sammen så hvis bare den ene føler 
røg så begynder alle alarmerne at "bippe" 

 

åben røgalarm 
Foto:Beredskabscenter Aalborg
En røgalarm skal afprøves 1 gang om ugen. 
En røgalarm skal åbnes og støvsuges 
indvendigt hver 2.måned. 
Batterierne skal skiftes en gang om året. 

En god ide er at vælge en bestemt dag til 
den ugentlige afprøvning, og en dato der  
er nem at huske evt. din fødselsdag til det  
årlige batteriskift. Så er du sikker på at du 
også næste år kan fejre fødselsdag!!!

 
Gode råd i tilfælde af brand:

Lav en aftale om hvem der gør hvad hvis der udbryder brand.

Hvem vækker børnene, eller finder husdyrene.

Hvem alarmere brandvæsenet ( 112 )

Er der tæt røg i huset, så kravl på gulvet der er sigtbarheden størst,
og der er nemmest at trække vejret.

Kan branden lokaliseres, så luk dørene ind til rummet, og hold dem
lukkede indtil brandvæsenet kommer.

Hvis man selv vil prøve at slukke en mindre brand skal man tænke på
at røg fra tekstiler og møbler er meget giftig, og kan være dødelig selv
i meget små mængder.

Hjælp brandvæsenet med at komme hurtigt frem, er der ikke synligt
husnummer så bed en person vente ude på vejen så vi hurtigere finder
den rigtige adresse.

Hjælp brandvæsenet med at lave en hurtig og effektiv indsats, er der
stadig personer i huset fortæl os hvor de sidst er set, eller hvor de plejer
at opholde sig.

Husk at fortælle hvis der er trykflasker, olietanke eller andre særlige
farer i huset.

Hav tålmodighed vi er fremme inden der er gået 15 min. selvom det
kan føles som flere timer.