Trin 1 trailer
 
 
 
Trin1 trailer
På denne trailer medbringes materiel og værktøj til at klare opgaver 
i forbindelse med forureninger, og uheld med farlige stoffer. 
På traileren findes flere forskellige slags absorberende midler til 
opsamling af olie og benzin på både vejbane og i vand. 
Værktøj, pumper og lygter er alt sammen lavet af et gnistfrit materiale 
så der i forbindelse med udslip af brandbare væsker undgås antændelse.